Waar ben je naar op zoek?

Jordy's blog: Nieuwe generatie

Advies van onze specialist Advies van onze specialist8-10-2020

Een nieuwe generatie varkenshouders staat voor de deur. Ondanks uitdagende wet- en regelgeving, maatschappelijke discussies en dreigende dierziektes, pakken zij de handschoen op om in deze boeiende sector aan de slag te gaan. Hoe mooi is het om je bedrijf van ouder op de nieuwe generatie over te zien gaan? Al gaat dit natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot.

Jordy van den Berk is blogger voor Varkens.nl. Hij vertelt in zijn blogs over zijn ervaringen in zijn werk als varkensspecialist bij ForFarmers.

In mijn werk als varkensspecialist heb ik meestal met de huidige bedrijfseigenaren te maken. Op veel bedrijven dient de volgende generatie zich echter al aan. Met eigen ideeën hoe zaken anders kunnen; gebruikmakend van nieuwe technologieën, big data en onlinediensten. Dat levert vaak leuke discussies aan de keukentafel op, maar kan ook leiden tot spanningen.

Ik vind het uitdagend om met de jongere generatie aan de slag te gaan, om samen met hen een visie voor het bedrijf te ontwikkelen. Met het fundament van de huidige generatie als basis. Natuurlijk vergt dit overleg en zorgt het voor discussies waarbij de gemoederen flink kunnen oplopen. Onderbouwing van verschillende mogelijkheden met de relevante data en een goede analyse helpen hier enorm bij. Daarin heeft zowel de huidige als nieuwe generatie aan mij een goede sparringpartner.

Jordy van den Berk, specialist Varkens

Jordy van den Berk blogger
"De jeugd en de huidige generatie hebben samen de toekomst"

Maar ik merk ook dat jonge boeren steun zoeken bij ervaren adviseurs en behoefte hebben aan bevestiging. Zowel van hun ouders als van buitenaf. Dat ze graag hun eigen koers varen, zonder de ‘oude’ koers teniet te willen doen. De huidige generatie vindt het soms lastig om zaken los te laten en te vertrouwen op de keuzes van hun kinderen. Om open te staan voor nieuwe ideeën. Door in mijn adviesrol beide kanten bespreekbaar te maken – waarin er geen goed of fout bestaat – neemt de spanning af. Zodat beide generaties schouder aan schouder werken aan de toekomst van het bedrijf.

Ze zeggen weleens ‘De jeugd heeft de toekomst’, maar we leren en leven in het nu. Leren door ervaring op te doen en kansen te krijgen. Ván en mét de huidige generatie, zodat we sámen de toekomst hebben.

Jordy van den Berk
Specialist varkens Zuid-Nederland bij ForFarmers