Waar ben je naar op zoek?

Juiste matrix zorgt voor een correcte rantsoenoptimalisatie

Sector Nieuws Sector Nieuws14-8-2018

Een rantsoen optimaliseren heeft alleen nut als je met de correcte nutriëntwaardes rekent. Dat is gemakkelijk gezegd, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Bijproducten zijn tenslotte veelal reststromen waarvan de nutriëntwaardes kunnen wisselen. Onder andere het seizoen, het verwerkte product en het productieproces zijn hierop van invloed. Hoe houdt ForFarmers de waardes actueel?

Continu matrixbeheer voor betrouwbaar advies

ForFarmers hecht veel waarde aan een betrouwbaar advies en besteedt daarom veel aandacht aan de juistheid van de matrixen waarmee gerekend wordt. Dit matrixbeheer is een continu proces dat rust op drie pijlers:

  • Matrixcontrole van leveranciers.
  • Periodieke controle van de belangrijkste stromen bijproducten (bijvoorbeeld TGC’s, ASS, TZM).
  • Ad hoc monstername bij klanten, zowel bij verdenking van een afwijking als ter controle.

Deze gegevens worden gecombineerd in één grote database, wat zorgt voor een efficiënt centraal matrixbeheer. Zijn er afwijkingen in een bepaalde productstroom? Dan wordt er direct bijgestuurd en zijn de brijvoerspecialisten direct op de hoogte.

Monitoring tegenover matrix

Een voorbeeld: de tabel toont de uitslagen uit de ForFarmers-monitoring van Tarwegistconcentraat Protiwanze, afgezet tegenover de matrix. Hieruit blijkt dat het product constant van samenstelling is en qua ruw eiwit zelfs hoger dan de matrix. Dit betekent dat het product dus breed ingezet kan worden en met hogere aandelen. Om tot een zo voorspelbaar mogelijk resultaat te komen worden producten met meer spreiding in de analyses beperkter of niet ingezet.

Afbeelding: tabel matrix

NIR voor snelle analyse

Na een monstername duurt het enige tijd voor de uitslag uit het laboratorium bekend is. Daarom ontwikkelt ForFarmers momenteel NIR (nabij infrarood) ijklijnen voor de grote bijproductenstromen. Zo krijgen we nu al, met een NIR-apparaat, in enkele minuten tijd een accurate uitslag van de belangrijkste nutriënten in tarwegistconcentraten. Dit bespaart kosten en verhoogt de snelheid waarmee op nieuwe informatie gereageerd kan worden.

Aan de hand van de belangrijkste nutriënten uit een lab- of NIR-analyse worden, via een uitgebreide database met verteringscijfers, alle andere nutriënten zoals de Netto energie waarde berekend. Zo kunnen de brijvoerspecialisten rantsoenen maken met een zo goed mogelijke inschatting van de voedingswaarde van bijproducten. Dit zorgt ervoor dat berekende, theoretische waarden uit een voeroptimalisatie en de praktijk zo goed mogelijk overeen komen.