Waar ben je naar op zoek?

Koelen zeugenstal levert duurzaam rendement

Seizoensnieuws Seizoensnieuws15-4-2024

‘Het lukt varkenshouders steeds beter om de impact van periodes van extreme hitte op de technische resultaten goed te managen’, zegt Robbert Jacobs, technisch specialist zeugen/biggen van ForFarmers. ‘Als zeugenhouders de voertoepassing en het voermanagement met name in de kraamstal goed hebben staan, dan komt het aan op de puntjes op de i te zetten.’

Bij periodes van hitte is het allerbelangrijkste voor varkenshouders om de voeropname bij de dieren op peil te houden. De grootste slag bij zeugen is te behalen met het goed toepassen van de voeders uit de ForFarmers Zeugenaanpak en het managen van de voeropname. Zo blijven de zeugen het beste in conditie en in topproductie. ‘Daar moet echt de focus op liggen. Met eventuele zomeraanpassingen van de voersamenstelling door bijvoorbeeld meer vetten in plaats van koolhydraten toe te voegen, kunnen we nog enkele procentjes te winnen’, zegt Jacobs.

Belang voeropname op peil houden

Jacobs lepelt zo enkele tips op om de voeropname bij met name kraamzeugen op peil te houden. 'Stuur een frisse luchtstroom naar de kop van de zeug en voorkom overmatige warmteproductie in de kraamafdeling door gericht om te gaan met het gebruik van warmtelampen en vloerverwarming. Zorg dat ze makkelijk en vlot koel water op kan nemen. Overweeg om kraamzeugen vaker per dag te voeren op de koleste momenten in plaats van twee keer op de vaste voertijdstippen', adviseert hij. 'Daarnaast levert het koelen van de zeugenstal extra rendement op, blijkt uit cijfers van Agroscoop.’ 

 

In de Agroscoop, het analyseprogramma van ForFarmers, zijn alle deelnemende zeugenbedrijven gelabeld met het kenmerk "wel/geen koeling aanwezig". Structureel laten bedrijven, die kunnen koelen, betere technische resultaten zien. (+0,6 big/zeug/jaar) Met name de vruchtbaarheidskengetallen als percentage herinseminaties, afbigpercentage en vervolgens ook toomgroottes blijven beter op peil, wanneer gekoeld kan worden. In de gemaakte analyses zien we wel een wisselend beeld in het effect van het kunnen koelen op de technische prestaties. Het is belangrijk om de aanwezige koeling goed te onderhouden en te zorgen dat ook de andere randvoorwaarden, als voldoende ventilatiecapaciteit en dakisolatie, op orde zijn. Zie hiervoor het webartikel over koeling en overige klimaataandachtspunten. 

Afbeelding: Zeug met biggen - Webinar def

'Investeren in het koelen van stallen loont om de technische prestaties te verbeteren', benadrukt Jacobs. 'Tevens hebben de zeugenhouder en zijn eventuele medewerkers eveneens baat bij het koelen van stallen. Het is prettiger werken, zeker als kraamzeugen fit zijn, hun voer goed opnemen, er minder uitval is en de conditie en de vruchtbaarheid beter op peil blijven.'

Zomerlaktovoer: Lakto Cool

Het constant houden van de voersamenstelling is een sturingsmiddel om de opname bij de varkens optimaal te houden. Versheid van voer en een goede hygiëne in de silo's en het voersysteem zijn uiteraard ook belangrijk. Laat silo's regelmatig een keer leegkomen. Om lakterende zeugen te helpen met het op peil houden van de voeropname heeft ForFarmers een zomerlaktovoer: Lacto Cool ontwikkeld, dat stuurt op het verminderen van interne warmteproductie. Daarnaast zijn extra elementen toegevoegd om de smakelijkheid van het voer te ondersteunen. Deze maatregelen helpen om bij hoge temperaturen de voeropname beter op peil te houden. 

Meer weten? Bekijk ons webinar

Wilt u meer weten? Bekijk dan hier ons webinar voor varkenshouders met tips om een zomerdip bij zeugen te voorkomen.