Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe inzichten in lysinebehoeften van vleesvarkens

Persbericht Persbericht23-7-2020

De genetische vooruitgang van vleesvarkens is de laatste jaren razendsnel gegaan. Als gevolg daarvan neemt de eiwitaanzetcapaciteit bij vleesvarkens toe. Dit heeft consequenties voor de voedingsbehoefte. Om de veranderende voedingsbehoefte van vleesvarkens in kaart te brengen heeft ForFarmers een grootschalige praktijkproef uitgevoerd bij meer dan 1.500 vleesvarkens. Uit dit onderzoek blijkt dat een verhoging van het lysinegehalte resulteert in een hogere groei voor beren en gelten in de startfase en een verbetering van de voederconversie. De ontwikkeling draagt bij aan een duurzame varkenshouderij.

Nieuwe en doorontwikkelde genetica zorgt voor een andere voedingsbehoefte van vleesvarkens. Om klaar te zijn voor de genetica van de toekomst neemt ForFarmers deel aan een onderzoek van Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN) naar de aminozuurbehoefte van moderne vleesvarkens. De eerste resultaten leverden nieuwe adviezen op voor het lysinegehalte in de verschillende fasen (start, groei en eind) en voor de verschillende seksen (beren, borgen en gelten). Binnen het onderzoek van VDN is ForFarmers vervolgens een grootschalige praktijkproef gestart ter validatie van de eerste resultaten. 

Hogere groei en verbeterde voederconversie

In de proef zijn vier verschillende lysinewaarden per fase getest. Hiermee is in kaart gebracht welk lysinegehalte resulteert in de beste technische resultaten. De resultaten laten zien dat vooral in de startfase de eiwitaanzetcapaciteit, en hierdoor dus de lysinebehoefte, van het huidige vleesvarken hoger ligt dan de reeds bekende waarden. Een verhoging van het lysinegehalte resulteerde in een hogere groei voor beren en gelten in de startfase. In beide gevallen verbeterde ook de voederconversie. “Hieruit concluderen we dat de maximale eiwitaanzetcapaciteit bij jonge vleesvarkens door de genetische ontwikkeling is toegenomen en nog meer zal stijgen in de toekomst”, aldus Rosemarijn Gerritsen, innovatiemanager vleesvarkens bij ForFarmers. “Aanpassing van de aminozuurgehalten in de voeders kan dus zorgen voor een verhoging van de groei en verbetering van de voederconversie, mits de varkens gezond zijn.” 

Afbeelding: Grafiek nieuwe inzichten lysinebehoeften
Potentiële verbetering van groei in de startfase dankzij verhoging van lysinegehalte in voer

Klanten ForFarmers gaan profiteren

Hoewel vleesvarkenshouders met de huidige ULTRA-voeders van ForFarmers al goede resultaten boeken, zijn de uitkomsten van dit onderzoek zodanig dat ForFarmers de nieuwe inzichten ook toe wil passen op de bestaande ULTRA-voeders. Het Nutritie Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers onderzoekt momenteel de nieuwe formule, met een verhoogd lysinegehalte, op meerdere bedrijven. Gerritsen: “Met deze aanpassing van de ULTRA-voerlijnen zetten we een nieuwe stap in de verbetering van de groeiprestaties bij vleesvarkens, zonder dat de stikstof- of fosforuitstoot stijgt. De kernwaarden groei, gezondheid, efficiëntie en werkgemak van ULTRA – die zich inmiddels ruimschoots bewezen hebben – blijven overeind. Zodra de technische en economische resultaten van deze nieuwe proeven geëvalueerd zijn, introduceren we het aangepaste ULTRA-voer bij al onze klanten. Op deze manier kunnen onze klanten optimaal profiteren, zowel van de snelle ontwikkeling in genetica als van de bijbehorende innovaties op voergebied.” 

ForFarmers verwacht het huidige onderzoek binnen enkele maanden af te ronden en vervolgens door te voeren in het ULTRA-voerconcept.