Waar ben je naar op zoek?

NutriCare360: geïntegreerde aanpak om biggengezondheid en -vitaliteit te verbeteren

Persbericht Persbericht18-11-2019
Afbeelding: NutriCare 360 logo_NL

Veranderende wetgeving met betrekking tot voer en de noodzaak het medicijngebruik te minimaliseren, vereisen een gezamenlijke aanpak. Met NutriCare360 werkt ForFarmers samen met de varkenshouder en dierenarts aan een gezamenlijk plan om de gezondheid van varkens te verbeteren. De aanpak past binnen het thema ‘diergezondheid & dierenwelzijn’ van de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers. Het eerste element van de aanpak richt zich op de gezondheid en vitaliteit van biggen en wordt vanaf 18 november toegepast in de praktijk.

De NutriCare360-aanpak begint met het opstellen van een adviesplan op het varkensbedrijf. De eerste stap is een analyse die de specialist van ForFarmers uitvoert in samenwerking met de varkenshouder en de dierenarts. ForFarmers stelt hiervoor hulpmiddelen ter beschikking waarmee de varkenshouder specifieke aandachtsgebieden in kaart kan brengen, zoals vitaliteit van biggen, hygiëne en de kwaliteit van water en biest. De NutriCare360-aanpak is internationaal ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse varkenshouders en dierenartsen.

Samenwerken aan een betere gezondheid

“De uitdaging om de gezondheid en vitaliteit van biggen te verbeteren is nooit groter geweest dan nu. Zowel voor de varkenshouder, de dierenarts als de voerleverancier. Bij ForFarmers geloven we dat er geen kant-en-klaar antwoord is op de verschillende uitdagingen”, zegt technisch specialist biggen Peter Zanders. “De oplossing zit in ‘samenwerken aan een betere gezondheid’. Dit betekent dat we het management van de varkenshouder combineren met de kennis van de dierenarts en onze kennis van voer en de juiste toepassing daarvan.”

Van plan tot resultaat

De NutriCare360-aanpak is een gestructureerd programma dat de managementaanpak van de varkenshouder, de gezondheidsaanpak van de dierenarts en de VIDA-voedingsaanpak van ForFarmers combineert tot een gezamenlijk adviesplan. Met behulp van managementprogramma Agroscoop worden technische doelen geformuleerd en gemonitord. Dit maakt de voortgang en het uiteindelijke resultaat zichtbaar en helpt bij het bepalen van de benodigde vervolgstappen.

Samenwerking in de praktijk

Als onderdeel van de NutriCare360-aanpak organiseert ForFarmers een symposium voor praktiserende dierenartsen in Noordwest-Europa. Toonaangevende sprekers zullen daar de gezondheid en vitaliteit van biggen van diverse kanten belichten. De zeugen- en biggenspecialisten van ForFarmers passen de NutriCare360-aanpak toe in de praktijk. Varkenshouders die interesse hebben in deze aanpak kunnen contact opnemen met ForFarmers.