Waar ben je naar op zoek?

Onderzoek zeugenvoer: geheimen uit de kraamkamer

Sector Nieuws Sector Nieuws15-5-2018

Afgelopen najaar is het nieuwe NOVA zeugenvoer geïntroduceerd. Een nieuwe aanpak waar een intensief onderzoekstraject aan voorafging. NOVA wordt inmiddels volop en met goed resultaat toegepast in de praktijk. Dat betekent echter niet dat het onderzoek stilligt.

Onderzoek naar werpproces en aantal doodgeboren biggen

Het aantal biggen per zeug per jaar is de afgelopen jaren verder toegenomen en daarmee ook het aantal doodgeboren biggen. In de praktijk ligt het percentage doodgeboren biggen vrij stabiel tussen de 4 en de 8%. Een belangrijke oorzaak van de biggensterfte is zuurstofgebrek als gevolg van de duur van het werpproces. Die duur is sterk afhankelijk van de samentrekking van de baarmoeder. Er zijn aanwijzingen dat dit met voeding is te beïnvloeden. Het Nutritie & Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers onderzocht op welke manier het werpproces en aantal doodgeboren biggen te beïnvloeden zijn via voeding.

Later geboren big: minder overlevingskans

Een latere positie tijdens de geboorte geeft een verhoogd risico op doodgeboorte en een verminderde vitaliteit. Het risico nam vooral sterk toe vanaf de 15e big. Aan het einde van het werpproces neemt het tijdsinterval tussen biggen toe, wat de verminderde vitaliteit kan verklaren. De verminderde vitaliteit van de biggen kan een nadelig effect hebben op de overlevingskansen na geboorte, omdat deze biggen erg zwak zijn en daarom ook minder snel biest zullen opnemen bij de zeug.

Afbeelding: 20180515 Onderzoek zeugenvoer - Interval tussen geboorte biggen
20180515 Onderzoek zeugenvoer - Toename doodgeboren biggen
20180515 Onderzoek zeugenvoer - Vitaliteit per bignummer

Stuitligging: negatieve invloed op vitaliteit

Een tweede risicofactor is of de big als eerste met de kop of met de kont wordt geboren. Dankzij de camera’s is goed geregistreerd hoe de biggen geboren werden. Uit de resultaten blijkt dat biggen die met de kop worden geboren vitaler zijn dan de biggen die in stuitligging worden geboren.

Impact van het worpnummer

Verder is onderzocht wat de invloed is van het worpnummer van de zeug op de duur van het werpproces, het aantal biggen en de vitaliteit van de biggen. Van de eerste tot en met de zesde worp neemt de partusduur en het aantal levend geboren biggen per zeug toe. Vanaf de zevende worp stijgt het aantal doodgeboren biggen en neemt de vitaliteit van de biggen af. En hoewel het aantal geboren biggen vanaf de zevende worp weer afneemt, blijft de totale partusduur wel toenemen.

Afbeelding: 20180515 Onderzoek zeugenvoer - Aantal biggen per worpnummer

Neem contact op met uw specialist voor meer informatie.