Waar ben je naar op zoek?

Reactie op Hoofdlijnenakkoord ‘Warme Sanering Varkenshouderij’

Sector Nieuws Sector Nieuws7-7-2018

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij - een samenwerking van een aantal ketenpartners waar ook ForFarmers aan deelneemt - staat welwillend tegenover de aanpak om geuroverlast van varkensbedrijven te verminderen en de vitalisering van de varkensketen te versnellen. Daarom wordt het hoofdlijnenakkoord ‘Warme Sanering Varkenshouderij’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gesteund. Wel vraagt de Coalitie de Minister om het daadwerkelijk verminderen van de overlast door bedrijven nader te concretiseren en duidelijkheid te verschaffen over het behoud van het fosfaatplafond.

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft haar reactie op het hoofdlijnenakkoord van LNV zaterdag 7 juli jl. gepubliceerd.