Waar ben je naar op zoek?

Samenwerken aan goed resultaat en lekker vlees

Praktische tips Praktische tips10-12-2020

Wim van Sambeek werkt al jaren binnen het ketenconcept Frievar. Het past de ondernemer goed en het draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. De keten staat voor samenwerken aan een (h)eerlijk stukje vlees.

Wim van Sambeek
"Alle partijen weten elkaar goed te vinden", aldus Wim van Sambeek

Conceptdenken

Het bedrijf van Wim van Sambeek en zijn ouders is om meerdere redenen anders dan de meeste varkensbedrijven. Het bedrijf met zo’n 1.200 zeugen en 2.700 vleesvarkens is gevestigd in het Friese Echtenerbrug, in een gebied met voornamelijk melkvee. Ook bijzonder is de productie voor een ketenconcept, namelijk Frievar, waarvan vader Mark een van de oprichters was. 
Frievar is het eerste Nederlandse samenwerkingsverband dat zorgdraagt voor de kwaliteit van het varken en haar partners door beheersing van de gehele keten. De deelnemers maken onder andere gebruik van dezelfde genetica, transporteur, voeders, afzetkanaal en dierenartsenpraktijk. Daarbij is er veel aandacht voor diergezondheid en -welzijn. Er wordt strak gewerkt met een aantal protocollen en daarbij vervult ForFarmers een belangrijke rol. “Omdat alles in de keten bekend is, kunnen we snel bijsturen als dat nodig is.” Van Sambeek ziet dat deze manier van werken bijdraagt aan goede resultaten en meer werkplezier. Meetbare parameters als dierdagdosering en uitval bij biggen en vleesvarkens liggen fors onder het landelijk gemiddelde.

Onderscheidend vleesmerk

Een belangrijk onderdeel van Frievar is het vermarkten van het vlees. Dat gebeurt onder de naam Gaasterlander Kruidenvarken en Friberne. “Behoeften uit de markt worden in het concept doorvertaald”, aldus Peter Haarhuis, specialist bij ForFarmers. Om daarbij de vinger aan de pols te houden, vindt regelmatig overleg plaats met varkenshouders, dierenarts, voerfabrikant en marktpartijen. Dat is volgens Haarhuis al een groot verschil met de reguliere productie. “Bijzonder zijn de vaste en korte lijnen. Partijen weten elkaar goed te vinden en houden elkaar op de hoogte.”
In samenspraak met nutritionisten van ForFarmers en de fokkerijorganisatie is een lijn eigen voeders samengesteld. Vanzelfsprekend kunnen varkenshouders daarmee optimaal de productie in de stal sturen, maar het komt ook ten goede aan de vleeskwaliteit. Dat is belangrijk om onderscheidend te zijn in de markt. Kenmerkend voor Frievar is verder dat de vleesvarkens elke dag luzerne met kruidenmengsel in het hok krijgen. Dit draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van de dieren. Het resultaat is een gezond stuk vlees met een authentieke smaak.

Vleesvarkens Frievar
In samenspraak met nutritionisten van ForFarmers en de fokkerijorganisatie is een lijn eigen voeders samengesteld.

Aandacht voor monitoring

Binnen de keten is er veel aandacht voor monitoring. Zo’n vijf keer per jaar komen deelnemers en deskundigen in de eigen studieclub bij elkaar en bespreken onder andere de technische- en economische resultaten. Het doel is van elkaar leren en elkaar versterken. Sowieso wordt uit de gezamenlijke data van de bedrijven informatie gewonnen waar deelnemers hun voordeel mee kunnen doen. Zo helpt de Frievar-welzijnsapp om het welzijn binnen de keten te monitoren.
Om voor de individuele ondernemers de verbeterpunten te managen, maakt de specialist van ForFarmers in samenspraak met de ondernemer een adviesplan. Op die manier is op het bedrijf van Wim recent een aanpassing gedaan rondom de voeding van de gespeende biggen. “De kruising Friverdizeug x Piétrain levert mooie luxe biggen, maar na het spenen viel het type wat tegen.” In overleg met de voeradviseur is besloten om iets luxer te gaan voeren en maakte de kruimel plaats voor een korrel. Dit had een positief resultaat. “De biggen nemen er meer van op”, is zijn ervaring. “En er wordt nu minder voer vermorst”.

Opbouw biggenprijs

Al met al is Van Sambeek enthousiast over het Frievar-concept. De samenwerking binnen de gehele keten resulteert voor de deelnemers in een aantal voordelen. Belangrijk zijn de inkoopvoordelen en dus lagere kosten. Het voer van ForFarmers en andere diensten worden namelijk gezamenlijk ingekocht. Hij noemt ook de groei in de binnenlandse afzet en de aandacht voor gezondheid en welzijn in de keten. Dit alles resulteert in betere technische resultaten en dus een hoger rendement.
Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouder is de opbouw van de biggenprijs. Een deel van deze prijs wordt bepaald door de prestaties van de biggen bij de vleesvarkenshouder. “Hoe beter de resultaten, hoe hoger de toeslag.” Ook geeft het werken aan een herkenbaar stukje vlees voldoening. Dat neemt niet weg dat hij kritisch blijft op de uiteindelijke meerwaarde van Frievar voor zijn bedrijf.
De komende jaren wil Wim blijven werken aan het optimaliseren van de resultaten en het blijven afleveren van gezonde varkens voor een onderscheidend stukje vlees. Een concrete stap hierin is het inrichten van één van de vleesvarkensstallen volgens de Hycare-methode. Dat betekent onder andere coaten van materialen voor een optimale hygiëne. De laatste hokken zijn inmiddels gereed, maar voor concrete resultaten is het nog te vroeg. Wim verwacht dat de betere hygiëne positief uitpakt voor de gezondheid van de varkens en de technische resultaten, en zo wordt dus weer een stap vooruitgezet.

Frievar zoekt deelnemers

Dit jaar heeft Frievar stappen gezet in de samenwerking met Best Star Meat. Daardoor ontstaat meer gegarandeerde afzet op de Nederlandse retailmarkt en is er ruimte voor nieuwe vermeerderaars en vleesvarkenshouders. Heeft u een goed gevoel voor samenwerking en gezamenlijke afzet? Neem dan contact op met Steven Dekker steven@frievar.com of Peter Haarhuis peter.haarhuis@forfarmers.eu. Meer informatie op www.frievar.com.