Waar ben je naar op zoek?

Sturen op darmgezondheid met een optimale voerstructuur

Praktische tips Praktische tips1-7-2024

In het verleden werd er zo fijn mogelijk gemalen omdat men dacht dat de varkens daar het beste mee om konden gaan en omdat uit onderzoek bleek dat dit de beste voerconversie gaf. Uit ervaring blijkt echter dat er bij fijn gemalen voer een verhoogd risico is op een mindere darmgezondheid, wat zich uit in o.a. maagzweren, PIA en salmonella.

Daarom zien we dat structuur de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden. Vooral in brijvoer valt er veel te winnen omdat de bijproducten over het algemeen weinig structuur bevatten. Harold Korsten, HomeMiXX-specialist, legt uit: “Als je bijvoorbeeld alleen maar wit brood eet in plaats van volkoren brood, dan ontstaat er onrust in de darmen. Het is beter voor de darmgezondheid en darmprikkeling om voedsel te eten waar grovere delen in zitten”.

Het onderzoek naar structuur

ForFarmers heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar zowel droogvoer als brijvoer om te beoordelen wat de ideale structuur moet zijn. Hiervoor gebruiken we de APS-score. De APS-score staat voor Average Particle Size, dat wil zeggen de gemiddelde grootte van de deeltjes in het voer. Met een natte-zeefanalyse werd er gekeken hoeveel fijne en grove delen er in een monster zitten. Die fijne delen zijn niet wenselijk vanwege een mindere darmgezondheid. Echter heel veel grove delen ook niet, want die maken de voerconversie slechter. Daarom is een goede verdeling van de maalfijnheid zo belangrijk.

Op onze proefbedrijven zijn acht proeven uitgevoerd. Tijdens deze proeven hebben we de optimale APS-score vastgesteld door diverse grondstoffen op verschillende manieren te malen. Daardoor konden we de optimale maalfijnheid voor elke grondstof te bepalen. “In de praktijk komt het voor dat het brijvoer van zeugen een hele fijne structuur heeft. Als we het hebben over darmgezondheid, rust en voerbenutting, dan is het uitermate belangrijk dat er voldoende grove delen in zitten”, vertelt Harold. “Bij voldoende structuur krijg je rust, verzadiging en een goede mestkwaliteit. Vanwege die reden is het van belang om een APS-score uit te voeren. Als er te veel fijne delen aanwezig zijn moeten we hierop gaan sturen door bijvoorbeeld het gebruik van meer vezelrijke grondstoffen.”

Hieronder een maaginhoud na 6 uur voeren met grof of fijn voer:

Maaginhoud
Kottendorf, 209 Diss. University of Veterinary Medicine Hannover - Foundation, Germany

De werking van de APS-score

Als onze specialisten twijfelen aan de structuur nemen zij een voermonster. Dit monster kan zowel droog als in brijvorm zijn. Vervolgens is het belangrijk dat dit monster zo snel mogelijk naar het lab gaat waar het met een natte zeef-analyse wordt beoordeeld. Bij een monster in brijvorm is het belangrijk dat deze ingevroren wordt opgestuurd. “Als je de brij langer laat staan, worden de delen week en geeft dit een vertekend beeld. Voor droogvoer geldt dit niet”, legt Harold uit. Na het onderzoek komt er een score uit die aangeeft of er voldoende structuur in het monster zit.

Tips voor meer structuur

Het is belangrijk om standaard bij varkenshouders, die zelf voer mengen, een APS-onderzoek uit te voeren naar de structuur van het voer. Dit zegt namelijk veel over de kwaliteit van het voer en ForFarmers kan met deze resultaten de voorspelbaarheid vergroten. Darmgezondheid is essentieel. Daarom de volgende tips van Harold om meer structuur aan te brengen:

  • Bijproducten vervangen door droge grondstoffen die grover van structuur zijn
  • Een structuurrijke grondstof zoals grof gemalen gerst opnemen
  • Het HomeMiXX aanvullende voer aanpassen qua samenstelling en productiewijze (bijvoorbeeld door anders te malen of walsen)

Meer weten?

Wil je meer informatie over de APS-score of wil je deze laten uitvoeren op jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.