Waar ben je naar op zoek?

Warm aanbevolen tips voor varkens bij koude dagen

Praktische tips Praktische tips4-1-2024

De komende tijd kan het flink koud worden. Wij geven daarom 6 praktische wintertips om de zeugen, biggen en vleesvarkens goed door de koude periode te leiden.

1

Verhoog de voergift bij opstart en let op overschakelmomenten

Geef pas opgelegde dieren direct voer bij binnenkomst. In de startfase hebben ze behoefte aan warmte. Een goede voeropname verhoogt de onderste kritieke temperatuur en is dus minder gevoelig voor een lage temperatuur. Indien nodig kun je de voeropname direct na spenen of na opleg verhogen door extra suiker toe te voegen. Bij koudere omstandigheden nemen biggen meer speen- en eerste fase voer op en vleesvarkens meer start- en jeugdvoer. Schakel dus bij de juiste voeropname per dag over op de volgende voersoort.

2

Verhoog het droge stofgehalte van het brijvoer

Verhoog indien mogelijk bij echte koude dagen het droge stofgehalte van de brij. Hiermee beperk je de hoeveelheid koude massa en heeft het dier minder energie nodig om het lichaam op temperatuur te houden.

3

Voerleidingen en voertransport

Isoleer alle aanvoerleidingen van voer en of bijproducten. Pas evt. verwarmingslinten toe op de aanvoerleidingen van de bijproductensilo’s. Dit voorkomt bevriezen.
Let op met condensvorming in voerleidingen en voerbakken waardoor schimmelvorming en verstoppingen op kunnen treden.
Bestel de voeders tijdig. Winteromstandigheden maken het transport soms lastig. Zorg bij sneeuwval voor een goede en veilige bereikbaarheid van de silo’s.

4

Klimaat en liggedrag

Let goed op liggedrag en uiterlijk van de dieren. Ligplaats en liggedrag zijn één van de belangrijkste meetpunten om te beoordelen of het stalklimaat in orde is.
Zorg dat voelers geijkt zijn en op de juiste plaats hangen. Zorg voor winddrukbescherming in de luchtinlaat (of breng glaswol aan in de luchtinlaat), stem de opening af op winterventilatie en isoleer (indien nodig) de ramen. Zet de temperatuurinstelling op wintercurve, verklein de thermoneutrale zone en vergroot de P-band. Wees extra kritisch op de minimum ventilatie. Als deze te laag staat wordt het te vochtig in de afdeling (stof op de hokinrichting blijft aan je handen plakken…) en zijn de varkens gevoeliger voor luchtweginfecties.

5

Verwarm de afdelingen efficiënt en effectief

Pas bijverwarming zoveel mogelijk ín de afdeling toe en zo min mogelijk op de centrale gang. Dit voorkomt warmteverliezen en bespaart kosten. Controleer de vloerverwarming. Het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour bij een afdeling mag maximaal 5ºC zijn. Isoleer de CV-leidingen waar geen warmteafgifte (bv in de centrale gang) gewenst is.
Pas de minimum en maximum ventilatie aan na kopladen van de varkens. Dit is bij huidige extreme weersomstandigheden van nóg groter belang dan normaal. 

6

Management

Vang de biggen bij spenen, of bij opleg in de vleesvarkensafdeling, op in een warme afdeling. Dan hoeve ze niet zelf de afdeling op temperatuur te brengen.
Zorg dat de dieren zo snel mogelijk voer kunnen opnemen. Zorg dat de troggen schoon zijn en geen reinigingswater en/of ontsmettingsmiddel bevatten. Voorkom onnodig hoge wateropname, want dit gaat ten koste van voeropname en groei.