Waar ben je naar op zoek?

Verbeterpunten vleesvarkensbedrijf overzichtelijk in beeld met ULTRA-score

Advies van onze specialist Advies van onze specialist16-12-2020

ULTRA-score van ForFarmers helpt vleesvarkenshouders om diverse bedrijfsfactoren, die van invloed zijn op de technische resultaten, inzichtelijk te maken. Daarmee kunnen varkenshouders hun resultaten verbeteren. Het bedrijf van Nando Ernst uit Borculo is één van de bedrijven waar de tool van ForFarmers is uitgetest. Hij heeft inmiddels het voerschema aangepast en bekijkt met zijn adviseurs de mogelijkheden om de gezondheid verder te verbeteren.

Erik Salemink Nando Ernst
Erik Salemink (l.) voert diverse metingen uit in de stal van Nando Ernst (r.)

Vijf meetbare bedrijfsaspecten

Het vleesvarkensbedrijf van Nando Ernst en zijn ouders ligt er op deze winterdag rustig bij. Het bedrijf draait technisch prima maar Ernst is altijd in voor verbeteringen. Daarom heeft hij meegedaan aan de pilot voor het testen van de zogenoemde ULTRA-score van ForFarmers. Voor deze score worden vijf meetbare bedrijfsaspecten in beeld gebracht. Het gaat om Agroscoop (technische resultaten) en karkassamenstelling, karkasafwijking, gezondheidsparameters, mestmonster en een hygiënecheck.
De gegevens voor de verschillende onderzoeken en analyses worden door de bedrijfsadviseur van ForFarmers, in dit geval Erik Salemink, aangeleverd en gecoördineerd. Zo neemt hij de benodigde mestmonsters, voert een hygiënecheck uit en haalt gegevens uit Agroscoop. Verder worden door de dierenarts bloedmonsters genomen en kauwtouwen opgehangen. De rol van de dierenarts is belangrijk benadrukt Salemink. Op dit bedrijf was Arjan Schuttert van De Oosthof vanaf de voorbereiding tot aan het bespreken van de resultaten nauw betrokken. Gezondheids- en slachtgegevens zijn afkomstig van de slachterij.

Kritisch kijken

De uitslag van de ULTRA-score wordt op verschillende manieren gepresenteerd. Een belangrijk vertrekpunt is een ‘spinnenweb’ waarbij de score van het bedrijf voor de vijf aspecten visueel wordt vergeleken met het gemiddelde van bedrijven met dezelfde eindbeer (de benchmark). Het maakt dus in één oogopslag duidelijk waar de sterke en zwakke plekken van het bedrijf zitten. Hoe verder de lijn uitslaat naar de buitenkant, hoe beter de score voor dat onderdeel.
De resultaten laten zien dat het bedrijf van Nando op alle vijf de onderdelen hetzelfde of beter scoort dan het gemiddelde bedrijf. Het onderdeel hygiënecheck scoort gelijk met het gemiddelde van de groep; het onderdeel Agroscoop & karkassamenstelling springt er het meest positief uit. Kijkend naar de onderliggende resultaten dan kunnen met name het percentage pneunomie en pleuritis wat beter.
Verder zijn kleine hoeveelheden antistoffen tegen PIA en Ascaris (wormbesmettingen) gevonden. Echter zo weinig dat het nog steeds ‘negatief’ is. Via slachtlijnonderzoek kwamen wel enkele varkens met PIA in de darmen naar boven. “In de stal zien we geen PIA-verschijnselen. Maar ik wil met de dierenarts bespreken of het zinvol is om eventueel een koppel varkens te enten. Dan kunnen we zien of dat effect heeft.” De wormbesmettingen zijn niet terug te zien bij de uitslagen van de slachterij, alleen in het bloed. Ook dat is een onderwerp dat nader besproken zal worden met de dierenarts.
Een minder tastbare, maar niet minder belangrijk gevolg van de ULTRA-score is volgens Nando dat het vooral een kritische blik op de totale bedrijfsvoering oplevert. “Het is een hele goede eyeopener die overzichtelijk weergeeft wat beter kan.” Bovendien geeft het goede handvatten om indien nodig in overleg te treden met de vermeerderaar en/of handelaar.

ULTRA-score
Erik (l.) en Nando bespreken de ULTRA-score

Jeugdgroei benutten

De uitslag heeft al tot een concrete aanpassing geleid. Om de groei te verbeteren is in overleg met Salemink gekozen voor een wat luxer startvoer (Optima) uit het vleesvarkensvoerpakket ULTRA van ForFarmers. “Daarmee willen we de jeugdgroei nog beter benutten.” Dat is altijd belangrijk, maar zeker in deze tijden van goede varkensprijzen wil de varkenshouder maximaal kilo’s vlees per plaats produceren. De doelstelling voor 2020 is een groei van 880 gram per dag; een stijging van zo’n 30 gram ten opzichte van 2019. Hij verwacht dat de aanpak met de ULTRA-score daar zeker een bijdrage aan zal leveren.
Verder wil de ondernemer in de stallen de puntjes verder op de i zetten. Het klimaat krijgt al veel aandacht met jaarlijks een check door een klimaatspecialist. De droge hokken en goede resultaten zijn een teken dat het wel goed zit maar in de zomer is Ernst niet helemaal tevreden. “Door de hitte zakt de voeropname en de groei te veel weg.” Om dat in de toekomst te voorkomen wil hij op korte termijn in alle stallen hogedrukverneveling bij de luchtinlaat aanleggen.
Als de resultaten over heel 2020 bekend zijn, zal blijken of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Adviseur Salemink is alvast vol vertrouwen. “Er ligt een goede big en het management is hier bovengemiddeld. Dat is belangrijk om te komen tot de beste resultaten.”

Bedrijfsgegevens

Nando Ernst heeft in Borculo (Gld.) een varkensbedrijf met circa 6.500 vleesvarkens. De biggen zijn afkomstig van één vaste vermeerderaar en zijn van de kruising TN70 x PIC 408. Met een CDI-installatie krijgen de vleesvarkens een uitgebalanceerd rantsoen van volledig mengvoer voorgeschoteld.