Waar ben je naar op zoek?

Vleesvarkenshouders met ULTRA-voer realiseren hogere voerwinst

Persbericht Persbericht28-4-2020

Vleesvarkenshouders die ULTRA-voer van ForFarmers inzetten, behalen een hogere groei en betere EW-voederconversie dan het landelijk gemiddelde. Ook is de uitval lager, zo blijkt uit de resultaten van Agroscoop, het managementsysteem van ForFarmers. Dit levert een hogere voerwinst op van ruim € 25.000 bij een bedrijf met 2.500 vleesvarkens in 2019. Het ULTRA-voerconcept van ForFarmers is begin 2019 op de markt gezet.

Bij de vergelijking van de resultaten van 2019 zijn 138 ForFarmers klanten vergeleken met 485 bedrijven in het landelijk gemiddelde (excl. ForFarmers klanten). Uit deze vergelijking blijkt onder andere dat ULTRA-voeders 4 gram meer groei realiseren, 0,03 betere EW-voederconversie (25-117 kg) en 0,3% lagere uitval. Ook was de bezettingsgraad beter bij ForFarmers klanten, hadden de varkens gemiddeld een betere spierdikte en lagere spekdikte, waardoor de vleesopbrengst beter was. Alles bij elkaar genomen levert dit de varkenshouder een hogere voerwinst op van ruim € 10 per gemiddeld aanwezig vleesvarken in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Voor een bedrijf met 2.500 vleesvarkens is dit een hogere voerwinst van ruim € 25.000.

Betere prestaties met meer werkgemak

“Een jaar na de introductie van het ULTRA-vleesvarkensvoer is het goed om te zien dat de destijds geformuleerde uitgangspunten in de praktijk gerealiseerd worden. Er zijn duidelijk technische en economische voordelen voor de ForFarmers klanten in vergelijking met het landelijk gemiddelde”, aldus Corné van de Ven, technisch specialist vleesvarkens bij ForFarmers. Het Nutritie Innovatie Centrum van ForFarmers investeert continu in onderzoek en verdere ontwikkeling van de ULTRA-voerlijnen om klanten te ondersteunen bij het behalen van een beter rendement. Van de Ven: “Kijkend naar de resultaten over 2019 zien we dat in het laatste halfjaar de verschillen tussen ForFarmers en het landelijk gemiddelde toenemen. Dat geeft extra vertrouwen in een verder onderscheidend vermogen in 2020.”

Samen werken aan bedrijfsdoelstellingen

ForFarmers richt zich met het ULTRA-vleesvarkensvoerconcept op meer dan alleen voer. Het deskundige team van (technisch) specialisten en accountmanagers bezit diepgaande kennis en diverse tools om samen met de varkenshouder doelgericht te werken aan diens bedrijfsdoelstellingen.