Waar ben je naar op zoek?
Nieuws, kennis en advies

Zeug & Zo: welke factoren hebben invloed op het werpproces?

Na een draagtijd van 115 dagen is het voor de zeug zover, het werpen staat voor de deur! ‘Een goede start is het halve werk!’ Het is voor de zeug, haar biggen én voor jou als varkenshouder belangrijk dat het werpproces soepel verloopt. De energiehuishouding van de zeug speelt hierin een grote rol. Werpen duurt gemiddeld 3-5 uur. Is de zeug wat onrustig? Dan kan het weleens langer duren en dat verhoogt het risico op doodgeboren biggen. Zorg daarom voor een rustige omgeving en help de zeug waar mogelijk.

Het geboorteproces moet binnen 6 uur afgerond zijn. Tip: evalueer regelmatig het werpproces van jouw zeugen. Onze specialist kan hierbij helpen door samen de cijfers kritisch door te lopen. Door jouw cijfers te vergelijken met onze benchmark uit Agroscoop kun je tot nieuwe inzichten komen. Vraag ons NOVA-team ernaar.

In dit artikel van het themajaar 'Zeug & Zo' behandelen we de volgende onderwerpen:

 

Benieuwd of de biggen op jouw bedrijf voldoende biest opnemen? Vraag vrijblijvend een biest-score aan.

Vraag een biest-score aan

Wat zijn de voordelen van een vlot werpproces?

biggen
Bron: Agroscoop

Het totaal aantal geboren biggen (de worpgrootte) neemt de laatste jaren toe. Daarmee duurt het werpproces/geboorteproces ook langer. Uit Agroscoop, ons managementsysteem, blijkt er een relatie tussen het aantal geboren biggen en het aantal doodgeboren biggen (zie grafiek hiernaast). Bij het toenemen van het aantal geboren biggen wordt het dus nóg belangrijker dat het geboorteproces vlot verloopt. Ook de uitval voor spenen is lager bij een vlot geboorteproces, de biggen worden sneller geboren en de zeugen blijven fitter.

Benieuwd wat wordt verstaan onder een vlot werpproces? Lees er meer over in ons artikel over geboorte en biest

De voordelen van een vlot werpproces op een rij:

1

Vitalere biggen

2

Meer en betere kwaliteit biest

3

Een soepelere overgang naar lactatie

4

Onder de streep minder werk per gespeende big

Wil jij ook stappen maken op het gebied van het werpproces van de zeugen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons NOVA-team. 

Welke factoren hebben invloed op het werpproces van de zeug?

In het artikel over dracht heb je kunnen lezen dat het belangrijk is om al tijdens het begin van de dracht een conditiebeoordeling uit te voeren. Als er overmatig conditieverlies was bij de vorige lactatie en onvoldoende herstel tijdens de dracht kan dit zorgen voor een tegenvallend resultaat. Tijdens de dracht kan gestuurd worden op de verhouding lysine/EW, zodat de zeug met een goed energieniveau en voldoende spekdikte begint aan het werpen en de lactatie. 

Het is goed om te weten welke factoren invloed hebben op het werpproces, zodat hier waar mogelijk ook op gestuurd kan worden. 

Tekst gaat verder onder de foto...

Afbeelding: Werpen 2

De factoren die invloed hebben op het werpproces van de zeug:

1

Leeftijd van de zeug

Bij oudere zeugen is het percentage doodgeboren biggen verhoogd. Uit onderzoek blijkt dat vanaf de 4e worp de kans 2 keer zo groot wordt op doodgeboren biggen. Streef daarom naar een stabiele leeftijdsopbouw van de zeugenstapel en zorg voor een passend voerschema.

2

Drachtduur

De gemiddelde draagtijd van een zeug is de laatste jaren toegenomen en varieert inmiddels tussen de 115 tot 118 dagen. Dit kan per bedrijf en per zeug verschillen. De biggen in de baarmoeder bepalen de draagtijd. Het is goed om de natuurlijke draagtijd van je zeugen te weten en hier rekening mee te houden in het arbeidsproces.

3

Worpgrootte

Hoe hoger het aantal geboren biggen bij de zeug, hoe langer het totale geboorteproces duurt. Hierdoor wordt het risico op zuurstofgebrek bij de biggen groter. Biggen die geboren worden met zuurstofgebrek hebben een langere tijd nodig om te herstellen na de geboorte en zullen minder snel voldoende biest opnemen. Geboortecontrole en geboortehulp zijn cruciaal.

4

Gewicht

Bij zeugen met overgewicht, ofwel een te ruime conditie, gaat het geboorteproces trager.Vraag onze specialist naar een voerschema, passend bij jouw zeugen.

5

Voer en water

De voersamenstelling, het voerniveau en de wateropname zijn van belang voor het werpproces. Verderop in dit artikel vertelt Robbert Jacobs, technisch specialist zeugen, hier meer over. 

6

Huisvesting en klimaat

De zeug dient minimaal 5 dagen voor werpen in het kraamhok te zijn. De zeug moet makkelijk overeind kunnen komen. Dit heeft namelijk effect op de voer- en wateropname. Let ook op een goede luchtverversing bij de kop van de zeug. Later in dit themajaar ‘Zeug&Zo’ meer over het thema klimaat.

Denk je dat er bij jouw zeugen winst te behalen is als het gaat om het werpproces? Laat onze specialist een analyse uitvoeren en we werken samen aan het verbeterplan. Neem contact op met onze specialist.

Wat is de invloed van voer en water op het werpen van de zeug?

Uit onderzoek blijkt dat een hogere energievoorziening van de zeug vlak voor werpen leidt tot een sneller geboorteproces. Zorg ervoor dat de zeug kort voor werpen nog voer opgenomen heeft. Robbert Jacobs, technisch specialist zeugen, vertelt over de juiste voersamenstelling, het voerniveau en de wateropname.

1

Voersamenstelling

“De overgang van dracht- naar lactovoer is ontzettend belangrijk. Dit wil zeggen dat de verteringsovergang, met name de vezels in het voer, soepel moet zijn. De zeug moet dit goed kunnen verwerken. Het voerniveau moet hiervoor voldoende hoog zijn, zodat de zeug het juiste energieniveau heeft tijdens het werpen. Een graadmeter om de overgang goed te bepalen is de mestconsistentie”, aldus Robbert Jacobs.

2

Voerniveau

Robbert vervolgt: “Het voerniveau is belangrijk voor een goede doorstroming van het voer van de maag naar de darmen. Voorkom obstipatie door niet te weinig voer aan te bieden voor het werpen. Door te weinig voeropname blijft het voer langer in de dikke darm, waardoor meer vocht uit de darminhoud wordt gehaald en daardoor de mest droog wordt.”

3

Wateropname

“Zorg ervoor dat de zeug vóór werpen rond de 15 liter water per dag opneemt. Dit is belangrijk voor de smeuïgheid van de mest. Daarnaast is water dé grondstof voor melk en dus zal de zeug voldoende water moeten opnemen voor het op gang komen van de melkproductie. Verstrek daarom rondom werpen extra water”, is de tip van Robbert Jacobs afrondend.

De vezelfactor in onze NOVA-zeugenvoeders zorgt voor een gezonde darmflora, ondanks beperkt voeren tijdens de dracht. Door de betere mestconsistentie voor het werpen is er een positief effect op het geboorteproces. Dit verhoogt de bigvitaliteit en vermindert het aantal doodgeboren biggen. Vraag onze specialist om meer informatie. 

Tekst gaat verder onder de foto...

Afbeelding: Werpen

Wat is belangrijk bij de overgang van biest naar melkproductie?

Tijdens het laatste deel van de dracht gaat de zeug biest ontwikkelen. Zodra het werpproces nadert heeft de zeug gemiddeld 3 kg biest. Gedurende het werpproces loopt de biestkwaliteit terug. De toegenomen worpgroottes en het hierdoor langer duren van het werpproces vragen om een goede aanpak rondom werpen. Hierdoor worden ook de laatst geboren biggen voorzien van voldoende goede kwaliteit biest. 

De tips van onze specialist:

1

Zorg voor een vlot geboorteproces

2

Zorg ervoor dat de zeug in goede conditie is om voldoende biest te produceren

3

Besteedt aandacht aan het biestmanagement, zet de eerstgeboren biggen apart om ook later geboren biggen voldoende biest te laten opnemen

4

Zorg voor gezonde en fitte zeugen, die hormonaal in balans zijn. Bij twijfels is afstemming met de dierenarts raadzaam.

Lees meer over wat biest is en het stimuleren van de biestproductie in ons artikel over geboorte en biest. Of bekijk de FFlog van biggenspecialist Frank Haanschoten over biestmanagement

Is het werpproces goed verlopen? Dan gaat de overgang van biest naar melkproductie vaak ook goed. De biggen zijn dan vitaal geboren en stimuleren het uier voor een goede melkproductie. De biest- en melkproductie is te sturen met onze lacto-voeders uit ons NOVA-voerassortiment. In de volgende maand van het themajaar ‘Zeug&Zo’ geven we meer informatie over belangrijke factoren rondom de melkproductie.

Vraag nu een biest-score voor jouw biggen aan

Vul hieronder je gegevens in en wij nemen contact met je op over het uitvoeren van de biest-score.

Aanvragen Biest-score

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens