Waar ben je naar op zoek?

Tips voor graslandbemesting in het voorjaar

Wist u dat... Wist u dat...5-3-2024

Het voorjaar staat voor de deur en veel geitenhouders staan te trappelen om het grasland te bemesten. Veel percelen zijn echter nog flink nat, wat het lastig maakt om in te schatten wat verstandig is qua bemesting. De belangrijkste boodschap is om wél aan de slag te gaan en daarbij de volgende aandachtspunten mee te nemen.

bemesten grasland
1

Bepaal de draagkracht van het perceel

Als de draagkracht onvoldoende is vanwege natte grond, wacht dan tot je er wel op kan. Het bemesten met drijfmest van een té nat perceel kan spoorvorming veroorzaken, waar je nog jarenlang last van hebt. En het vergroot ook de kans op gronddeeltjes in de kuil.

2

Pas sleepslangbemesting toe

Is de draagkracht van het perceel gering, pas dan eventueel sleepslangbemesting toe. Je gaat dan met minder gewicht het land op. Bovendien wordt er water toegevoegd om mest voldoende dun te krijgen. Dit geeft, zeker bij wat langer gras, minder kans op bevuiling van het gras, de mest vloeit mooi onderin. De toevoeging van water zorgt ook voor minder ammoniakemissie. Overleg met je loonwerker of jouw perceel geschikt is voor sleepslangbemesting en of de loonwerker deze optie heeft.

3

Rij de drijfmest in maart uit

Indien mogelijk, rij dan de drijfmest nog in maart uit. Doe dit vóórdat het gras 15 à 20 cm hoog is. Bij lang gras is het raadzaam om dunnere mest te gebruiken om te voorkomen dat de mest met het gras mee omhoog groeit.

4

Maai en verwijder dood gras

Veel percelen zijn de winter ingegaan met te lang gras, omdat er in het najaar niet gemaaid kon worden. Als gevolg hiervan is er nu vaak dood, smerig gras te vinden tussen het verse gras. Maai dan eerst het perceel schoon en maak aparte balen van dit 'dode' gras. Dit minder smakelijke gras willen we liever niet in de eerste snede hebben. De balen kun je eventueel aan de lammeren voeren.

5

Bemest na schoonmaaien

Nadat het perceel schoon is gemaaid, kun je eventueel drijfmest uitrijden, aangevuld met een stikstof-zwavel meststof.

6

Kies voor kunstmest

Als de draagkracht van het perceel niet goed genoeg is voor het uitrijden van dierlijke mest, kies dan voor alleen kunstmest. Overweeg dit eventueel in twee giften te doen.

Bemestingsadvies

Voor de perfecte graskuil en is een goed bemestingsplan de basis. Het is daarbij belangrijk om te weten hoeveel stikstof, fosfaat en kali er in de dierlijke mest zit. Neem daarom een mestmonster en laat deze analyseren, zodat je weet met welke gehaltes je kunt rekenen. Met behulp van ons bemestingsadviesprogramma Optiplant geeft de ForFarmers-specialist op basis van deze gehaltes het juiste bemestingsadvies. Vraag hiernaar bij je specialist.