Waar ben je naar op zoek?

Drinksysteem voor uw kippen onderhouden met deze 5 tips

Praktische tips Praktische tips5-4-2021

Het onderhoud van het drinksysteem voor uw kippen is cruciaal voor de drinkwaterkwaliteit. En daarmee ook voor de gezondheid van uw pluimvee.

Water is de belangrijkste voedingsstof voor kippen. Daarom is het van groot belang om de kwaliteit van het water hoog te houden. Dat doet u door uw drinksysteem te onderhouden.

In dit artikel staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

Onze vlees– en legpluimveespecialisten beschikken over diverse hulpmiddelen, zoals een endoscoop met camera en een flowmeter, om een leidinginspectie of een meting van de drinkwateropbrengst uit te voeren.

Waarom reinigen en ontsmetten van uw drinkwatersysteem van groot belang is

Water is de belangrijkste voedingsstof voor kippen. Daarom is het van groot belang om de kwaliteit van het water hoog te houden. Dat doet u door uw drinksysteem te onderhouden.

Het reinigen en ontsmetten van het drinkwatersysteem is belangrijk om het drinkwater voor uw kippen gezond te houden. Een biofilm in de leidingen kan snel ontstaan en grote gezondheidsproblemen geven bij uw kippen. Reinig en ontsmet het drinkwatersysteem regelmatig, in ieder geval na gebruik van medicijnen of additieven én in de leegstandsperiode tussen twee koppels kuikens of hennen.

Afbeelding: Drinkende vleeskuikens

Hoe u het drinkwatersysteem voor uw kippen onderhoudt

Maar hoe zorgt u ervoor dat u het systeem goed onderhoudt? Wij geven vijf aandachtspunten waarmee u het drinkwater en het drinkwatersyteem op peil houdt:

1

Doorspoelen van de leidingen bij elke nieuwe ronde

Stilstaand water in combinatie met een hoge temperatuur is ideaal voor de ontwikkeling van bacteriën. Vanaf 270C neemt de waterkwaliteit drastisch af. Deze situatie doet zich voor aan het begin van de ronde. Tot het opzetten staat het water helemaal stil.

  • Reinig en ontsmet het drinkwatersysteem tijdens de leegstand.
  • Spoel de waterleidingen nogmaals door voordat de kippen komen.
  • Zorg voor vers water bij de opvang.
  • Spoel het drinkwatersysteem de eerste vier weken minstens twee keer per week door.

Gebruik een hoge waterdruk om losgeweekte biofilm af te voeren. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de dieren, maar ook om verstopping van de nippels te voorkomen.

2

Naspoelen na drinkwatertoepassing

Spoel de leidingen na elke drinkwatertoepassing (medicijnen en additieven) goed door. Medicatie, vitamine C, entingen en lage doseringen zuur zijn een voedingsbodem voor bacteriën. Als er al een dunne biofilm of kalk- en ijzeraanslag in de leidingen aanwezig is, zorgen deze toevoegingen voor een snelle groei van de biofilm.

3

Zet reinigingsmiddelen goed in

Er is een breed scala aan reinigings- en desinfectiemiddelen op de markt. Deze hebben elk hun specifieke werking, eigenschappen en voor- en nadelen. Het effect van reinigings- en desinfectiemiddelen hangt af van het middel én de juiste dosering.

Om te zien of een product bij de gehanteerde dosering ook effect heeft aan het einde van de leiding, kunt u met speciale teststrips de concentratie meten.

Wees bij de middelenkeuze alert op niet-geregistreerde middelen. Kies bij voorkeur een reinigingsmiddel dat ook effectief is tegen de biofilm. Een middels als chloor is relatief goedkoop, maar is alleen effectief tegen bacteriën en schimmels maar werkt niet of nauwelijks tegen een biofilm.

4

Meten van de drinkwaterkwaliteit

Afbeelding: Drinkwater vleespluimvee

De kwaliteit van het drinkwater is makkelijk te controleren door het water te (laten) testen. Naast bacteriologisch onderzoek is het verstandig om het water ook chemisch te laten analyseren.

  • Houdt u hennen, dan is het advieso m minimaal 2 keer per jaar een watermonster uit te (laten) voeren.
  • Heeft u vleeskuikens, dan  is week 4-5 het beste moment om op meerdere plaatsen watermonsters te nemen.
5

Kijk ook eens in de leiding

Sommige middelen ontsmetten maar doen niets aan de biofilm. Het is daarom goed om zo nu en dan met een endoscoop met een camera in de leiding te (laten) kijken, om te zien hoe het met de vervuiling aan de binnenzijde van de leiding staat . Het verschil tussen een schone en een vervuilde leiding wordt zo duidelijk zichtbaar.

Onze vleespluimvee – en legpluimveespecialisten beschikken over zo’n speciale watercamera. Als u een leidinginspectie wilt laten uitvoeren, of de wateropbrengst bij de nippels wilt laten met en met een flowmeter kunt u contact met ons opnemen.

CONTACT MET ONZE SPECIALISTEN