Waar ben je naar op zoek?

Drinkwater voor kippen: Waarom de waterkwaliteit van groot belang is voor uw pluimvee

Wist u dat... Wist u dat...1-7-2024
Afbeelding: 10_drinkende kuikens

Water is de belangrijkste voedingsstof voor kippen. Drinkt een kip of kuiken onvoldoende? Dan eet zij waarschijnlijk ook niet genoeg. Dit geeft wel aan hoe essentieel schoon en vers drinkwater is. Daarom geven wij u advies hoe u de waterkwaliteit voor uw pluimvee meet én verbetert.

In dit artikel behandelen we de volgende onderdelen:

Het effect van water op de hen, vleeskuiken en uw portemonnee

Bij leghennen heeft de waterkwaliteit een enorme invloed op de kwaliteit van de eieren. Een ei bestaat immers voor 65% uit water. Daarnaast speelt lichaamsvocht bij zowel vleeskuikens als leghennen een grote rol bij het reguleren van de lichaamstemperatuur en het stimuleren van de vertering.

Wat kost een slechte drinkwaterkwaliteit?

Voldoende aandacht voor de waterkwaliteit helpt om het risico op ziektes, infecties en andere problemen te verminderen.

De kosten voor problemen bij een gemiddelde besmetting (met schimmels en gisten) op een bedrijf met 50.000 leghennen, liggen rond de € 20.000 op jaarbasis – volgens berekeningen van de GD. Een gemiddelde bacteriologische vervuiling op een bedrijf met 100.000 vleeskuikens kost ongeveer €7.300 per ronde.

Hoe ontstaan problemen met drinkwater?

Veel pluimveehouders zijn zich niet altijd bewust van het belang van schoon drinkwater. Zeker zolang er geen acute problemen zijn. De waterkwaliteit blijft echter niet vanzelf op orde.

Hieronder zetten wij de 3 meest voorkomende oorzaken op een rij:

1

Biofilm in de drinkwaterleiding

Afbeelding: Graphics for Luisa_1

Problemen met de drinkwaterkwaliteit ontstaan vaak doordat zich een biofilm aan de binnenzijde van de leidingen vormt. Dit is een slijmerige aanslag, die zich vaak hecht aan aangekoekte kalk- en ijzerresten.

Heeft er zich een dunne biofilm in de leidingen gevormd? Dan is het voor bacteriën (zoals salmonella’s, coli’s en enterococcen) makkelijk om zich in deze laag te nestelen en zich daarmee te voeden.

Het pluimvee loopt door zo’n biofilm in de leidingen een behoorlijk risico:

  • Losgeraakte bacteriën, schimmels en gisten worden via het drinkwater opgenomen door het dier. Het pluimvee kan hierdoor ziek worden.
  • De werking van medicatie en toevoegmiddelen neemt af, die via het drinkwater worden toegediend. Het effect van de middelen kan tot wel 20 à 30% minder zijn.

Als u het drinksysteem van uw kippen goed onderhoudt, dan voortkomt u biofilm aan de binnenzijde van de leidingen.

2

Te lage wateropbrengst bij de drinknippels

Afbeelding: Graphics for Luisa_3

Problemen met de drinkwaterkwaliteit ontstaan vaak doordat zich een biofilm aan de binnenzijde van de leidingen vormt. Dit is een slijmerige aanslag, die zich vaak hecht aan aangekoekte kalk- en ijzerresten.

Verstoppingen of lekkages kunnen een verminderde wateropbrengst veroorzaken bij de drinknippels. Vaak is een hoog gehalte aan ijzer en calcium in het water, met afzettingen in de waterleiding tot gevolg, de oorzaak. Kleine losgeraakte delen van de ijzer- of kalkafzetting komen in of voor de drinknippel vast te zitten met als gevolg dat de nippel dicht zit of juist blijft lopen.

De wateropbrengst bij de nippel moet 80 tot 90 ml per minuut zijn. Dit is gemakkelijk te meten met een flowmeter aan het einde van de drinklijn.

VRAAG UW ADVISEUR NAAR EEN METING MET EEN FLOWMETER

3

Verzakkingen in de waterleiding

Wanneer er verzakkingen in de leidingen zitten, kunnen er luchtbellen en bezinksel ontstaan. Dit vergroot de kans op de vorming van een biofilm. Hetzelfde geldt voor doodlopende en afgedopte stukken leiding.

Zorg ervoor dat leidingen horizontaal hangen en dat er voldoende ophangpunten zijn. Zeker bij Tyleen leidingen is het belangrijk om voldoende ophangpunten te gebruiken.

Meten van de drinkwaterkwaliteit

De kwaliteit van het drinkwater is makkelijk te controleren door het water te laten testen. Naast bacteriologisch onderzoek is het verstandig om het water ook chemisch te laten analyseren.

Tips om de drinkwaterkwaliteit hoog te houden

  • Laat minimaal 2 keer per jaar een watermonster onderzoeken bij hennen.
  • Laat elke ronde een watermonster onderzoeken bij vleeskuikens. Hiervoor is week 4-5 het beste moment om op meerdere plaatsen watermonsters te nemen.
  • Spoel en reinig daarnaast de leidingen in ieder geval na gebruik van medicijnen of additieven én tussen twee koppels.  
  • Controleer regelmatige om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en maak -indien nodig- een plan van aanpak om deze structureel te verbeteren.