Waar ben je naar op zoek?

Tips bij weidegang van jongvee

Praktische tips Praktische tips19-4-2018

Gezonde dartelende kalveren in de wei zijn een mooi gezicht. Er zijn echter wel een aantal zaken om rekening mee te houden zodat de kalveren en pinken aan het einde van het weideseizoen ook weer gezond en vitaal de stal in gaan.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende punten:

1

Tip 1: Jonger dan 6 maanden? Niet weiden!

Voor kalveren jonger dan zes maanden luidt het advies om ze helemaal niet te weiden. Deze groep kalveren heeft alle dagen een stabiel rantsoen in de juiste verhouding nodig om een optimale pensontwikkeling en maximale jeugdgroei te behalen. Ze zijn daarnaast nog erg gevoelig voor sterke weerswisselingen en voerwisselingen, die kunnen negatieve gevolgen hebben voor hun hun weerstand en dus gezondheid.

2

Tip 2: Voer jongvee jonger dan 1 jaar bij op stal

Zorg ervoor dat jongvee onder een jaar op stal bijgevoerd worden met een volledig rantsoen en kalverbrok (bijvoorbeeld uit het Vita-assortiment) en zo mogelijk een beetje mais. Groeiverlies kost afkalfgewicht en betekent dus een verlies in melkproductie. Om uit te groeien tot sterke vaarzen is een maximale jeugdgroei een voorwaarde. Voldoende en goede voeding is dan een voorwaarde. Stal het jongvee onder een jaar dus tijdig op of voer bij - afhankelijk van het grasaanbod en de graskwaliteit - om maximale jeugdgroei te realiseren.

3

Tip 3: Let op de mineraalverstrekking

Let op de mineralenverstrekking, vooral bij pinken die niet meer bijgevoerd worden en bijvoorbeeld op schraal natuurland lopen. Ook op regulier grasland zien we steeds vaker tekorten in de mineralenvoorziening. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de pink als het ongeboren kalf. Het inzetten van bolussen (bijv. via een dierenarts) of likemmer/likstenen kan een oplossing zijn. Let op: bij de laatste is de individuele opname per dier niet te controleren.

4

Tip 4: Zorg voor voldoende schoon en smakelijk drinkwater

Zorg in de weide voor voldoende schoon en smakelijk drinkwater. Controleer dit dagelijks en laat bij twijfel het drinkwater testen op kwaliteit.

5

Tip 5: Weidt jongvee regelmatig om

Weidt het jongvee regelmatig om op schoon land. Lukt dit niet blijf, dan zeer alert op long en maagdarmworm. Overleg met uw dierenarts wat op uw bedrijf de beste aanpak is ten aanzien van verschillende aandoeningen welke het kalf en/of de pink kan oplopen tijdens de weidegangperiode. Denk aan bijv. longworm, maagdarmworm, leverbot en vliegenbestrijding.

Afbeelding: 0100_jongvee