Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers lanceert zeugenvoerconcept NOVA

NOVA

ForFarmers heeft een nieuw voerconcept voor zeugen ontwikkeld onder de naam NOVA. De NOVA-voeders zijn ontwikkeld voor zeugen en gelten in alle stadia van de vruchtbaarheidscyclus. Ze richten zich op een hoge melkproductie, technische topresultaten en een lange levensduur van de zeug.

Uit uitgebreide praktijkproeven blijkt dat NOVA deze doelstellingen waarmaakt en bovendien eenvoudig is toe te passen in de praktijk. Met NOVA onderstreept ForFarmers dat het samen met haar klanten wil werken aan verbetering van de gezondheid van dieren, aan een hogere efficiëntie en aan betere opbrengsten voor klanten. ForFarmers lanceert NOVA 16 oktober in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en loopt hiermee voorop op het gebied van zeugenvoeding in Noordwest-Europa.

Ontwikkeld voor het leven

NOVA is specifiek ontwikkeld om zeugen de optimale nutritionele ondersteuning te geven in alle stadia van de vruchtbaarheidscyclus. Het nieuwe assortiment is gebaseerd op 6 unieke innovaties met elk een effect op de prestaties, gezondheid en lange levensduur van hoog productieve zeugen. Deze innovaties zijn ontwikkeld door het Nutritie en Innovatie Center van ForFarmers (NIC) en zijn het resultaat van internationale kennisbundeling. Het gaat hier onder meer om belangrijke kenmerken als de hoeveelheid ruwe granen en structuur in het voer, die bijdragen aan de darmgezondheid, verteringsefficiëntie en het verzadigingsgevoel. De NOVA-voeders zijn zeer uitvoerig in de pratijk getest. Er zijn proeven gedaan bij 5.000 zeugen op 38 praktijkbedrijven en ruim 40.000 biggen zijn bij geboorte en bij spenen gewogen. De proeven zijn uitgevoerd op bedrijven met verschillende omstandigheden en verschillende genetica. Met de informatie uit deze proeven kan voor elke varkenshouder een optimaal voerprogramma worden opgesteld.
 

NOVA: een breed assortiment zeugenvoeders

Het NOVA-assortiment bestaat uit verschillende voerlijnen voor dragende en lacterende zeugen. Dit ruime assortiment biedt de mogelijkheid om via voer te sturen op de doelstellingen van de moderne zeugenhouder: veel en vitale biggen bij de geboorte, hoge melkproductie, technische topresultaten, sterke en gezonde zeugen met een lange levensduur. En dit alles zonder extra werk. Naast de dracht- en lactovoeders bevat het NOVA-assortiment ook prelactovoer (transitievoer), flushvoer en drie verschillende opfokvoeders. De opfokvoeders bieden voor opfokgelten de basis voor een lang en vruchtbaar leven. Het nieuwe NOVA-concept wordt ook toegepast in de Home-MIXX aanpak.
 

NOVA sluit aan bij de behoeften van klanten

ForFarmers heeft samen met haar klanten een aantal belangrijke doelstellingen bepaald voor het nieuwe NOVA-concept: topresultaten, hoogste melkproductie, een lange levensduur van zeugen en eenvoudig werken. Deze aspecten zijn bepalend voor het behalen van het hoogste rendement op een zeugenbedrijf.

"Doordat we ons op deze essentiële punten hebben gericht, kunnen varkenshouders er zeker van zijn dat het nieuwe NOVA-voer helpt bij de ontwikkeling van de voortplantingsorganen en het uierweefsel, en dat het zorgt voor een goede embryonale ontwikkeling. Het resultaat is niet alleen meer gezonde, levend geboren biggen, maar ook een groter aantal gespeende biggen en een hoger speengewicht. Dit is het gevolg van een betere biestproductie en een hogere melkproductie", aldus Harold Elzinga, verkoopleider zeugen en biggen bij ForFarmers.
 

Het NOVA-concept, bewezen resultaten in de praktijk

Gedurende een periode van 18 maanden werden de NOVA-voeders ingezet op praktijkbedrijven. Op 38 bedrijven in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden de NOVA-voeders getest. De gegevens van 5.000 zeugen zijn maandenlang nauwgezet geregistreerd en geanalyseerd.

De resultaten van de praktijkproeven zijn het bewijs van de topprestaties van de NOVA-voeders:

  • 0,25 meer biggen per worp gespeend in de testgroep
  • 165 g hoger speengewicht
  • 10% meer melk uit voer
  • 12% meer zeugen die 13 of meer biggen spenen

Ondanks de betere resultaten in de testgroep bleef de conditie van de zeugen in de lactatie behouden en werd een hogere voerefficiëntie waargenomen. Bovendien werden de nieuwe voeders als zeer gebruiksvriendelijk ervaren. Extra prestaties zonder extra werk dus.

"De resultaten die we bij de NOVA-voeders tijdens de praktijkproeven gezien hebben, voldoen aan de doelstellingen die we hadden opgesteld en zijn dus een antwoord op de ontwikkelingen in de markt en op de veranderende behoeften van onze klanten. We hebben hiermee een uitgebreid assortiment met veel nutritionele innovaties dat eenvoudig toe te passen is op alle zeugenbedrijven”, aldus Harold Elzinga.