Waar ben je naar op zoek?

Krachtenbundeling door ketensamenwerking

Sector Nieuws Sector Nieuws10-4-2024

In ketensamenwerking is elke schakel van de keten essentieel voor het behalen van gemeenschappelijke doelen. Denk aan innovatie, vermindering van kosten of het tegengaan van verspilling. Het stelt organisaties in staat om efficiënter te werken door gedeelde middelen en expertise. En om snel(ler) te reageren op veranderingen in de markt. Dat geldt ook voor de voedselindustrie waar boeren, producenten, distributeurs en retailers meer en meer samenwerken. We vroegen Willie-Jan Tomassen, verkoopleider Varkens Noord-Nederland, en Hans Hectors, marketing manager Varkens Nederland, hoe dit werkt binnen het team Varkens van ForFarmers Nederland.

Vleesconcepten weerspiegelen marktvraag

Afbeelding: Hans Hectors_sidebar
Hans Hectors

“Binnen Varkens & Pluimvee werken we veel samen in de keten binnen zogenaamde concepten. Deze vleesconcepten weerspiegelen de vraag naar vleesproducten die niet alleen lekker en voedzaam zijn, maar ook bijvoorbeeld duurzaam, ethisch verantwoord en diervriendelijk. Dit is geheel in lijn met onze strategie én onze missie For the Future of Farming”, licht Hans toe. “In het team Varkens werken we inmiddels concreet samen in concepten zoals VOB (Varken Op z’n Best), Frievar en Heyde Hoeve. Allemaal concepten die op hun eigen manier werken aan meer transparantie, duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn door ketensamenwerking. Met als doel: vraaggestuurde ketens organiseren die voldoen aan de wensen en eisen van de consument.”

Trotse partner

“De consument heeft specifieke wensen, en dus speelt de retail daarop in met verschillende vleesconcepten. Dit dwingt de sector om meer en meer in ketensamenwerkingen dit op te pakken. Wij zitten bij zo goed als alle ketens aan tafel óf leveren voer aan de deelnemende boeren, en daar zijn we super trots op”, aldus Hans. 
Willie-Jan vult aan: “En sinds eind vorig jaar hebben we een nieuw partnerschap kunnen toevoegen. Dat is de samenwerking met KRULLvarken. Het is, zoals Hans al zei, een van de ketensamenwerkingen waarin we een trotse partner zijn.”

Afbeelding: Willie-Jan Tomassen_sidebar
Willie-Jan Tomassen

KRULL onderscheidt zich met name in staltype: de varkens leven in groepen in een wroetstal op een laag strooisel, waardoor ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Ze lopen in de krullen of strooisel en achter in de stal bevindt zich een mestgoot met daarbovenop een rooster. De mest wordt meerdere keren per dag uit de goot geschoven, de zogenoemde dag-ontmesting. De stal heeft een soort van natuurlijke ventilatie (mechanische installatie).
“De boeren met zo’n stal hebben een aantal jaren geleden de koppen bij elkaar gestoken om het varken uit dit soort typische stallen anders te vermarkten. Binnen het KRULL-concept staan het welzijn van het varken, duurzaamheid en voorspelbaarheid van de vleeskwaliteit voorop”, legt Willie-Jan uit. “Bij welzijn kun je denken aan natuurlijk gedrag, dag- en nachtritme, leven in groepen en bijvoorbeeld weer lange staarten bij varkens; er lopen al proeven bij deelnemende bedrijven.”

Transparantie en oplossingen

“Wat je als partner moet kunnen laten zien, is dat je weet hoe je de ketenstroom tegen een lagere kostprijs moet gaan invullen. Vanuit kwaliteit, duurzaamheid en prijs. En zo hebben we samen ingestoken op win-win”, vervolgt Willie-Jan. 
“Hierin is overigens nog steeds de basis dat we goed voer moeten leveren tegen competitieve prijzen”, benadrukt Hans. “Daarnaast hebben we datastromen die transparantie en oplossingen bieden. Dat maakt dat we een stabiele partner zijn én veel kennis in huis hebben. Maar het is ook een kwestie van heel duidelijk zijn over wat we wél en niet kunnen. Dus eerlijk en transparant.”

“Waar we vroeger vooral ketenregisseur wilden zijn, zitten we nu meer op de lijn van verbinder”, besluit Hans. “Want weet je: wíj hebben toegang tot de markt, richting de varkenshouder. En we kunnen veel faciliteren door onze omvang met goed voer, een scherpe prijs, kwaliteit, transparantie, data. Daar komt alles op neer.”

#samensterk #forthefutureoffarming #bigfamily #krullvarken

Neem contact op met onze specialist

Neem contact op met onze specialist of accountmanager voor meer informatie.