Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers introduceert nieuw weidemengsel voor droge omstandigheden

Persbericht Persbericht14-3-2022

Jarenlang onderzoek toont aan dat grassoorten verschillend reageren op droogte en dat sommige soorten in staat zijn onder droge omstandigheden door te blijven produceren. Een van die soorten, een klimaatadaptief gras dat onder droge omstandigheden groen blijft, neemt ForFarmers nu op in haar assortiment. Het nieuwe weidemengsel TopGrass HydroPower groeit bij droogte langer door, waardoor een ronde beregenen kan worden uitgespaard.

Tot heden was er relatief weinig kennis over de verschillen in grassoorten en wortelontwikkeling. Dat veranderde toen onder leiding van grasveredelingsbedrijf DLF een onderzoeksproject naar de ontwikkeling van droogteresistentere grassen met meer en diepere beworteling werd gestart. Deze onderzoeksfaciliteit in Denemarken, genaamd RadiMax, werd in 2016 gestart, gezamenlijk met drie Deense universiteiten. De exclusieve samenwerking tussen DLF en ForFarmers zorgt ervoor dat ForFarmers de in dit project opgedane kennis en geselecteerde rassen kan toepassen bij het samenstellen van haar TopGrass-mengsels.

Droogtetolerantie-index

Het RadiMax onderzoek heeft grote verschillen aangetoond in droogtetolerantie van grassen. Deze tolerantie bestaat uit zowel bovengrondse als ondergrondse eigenschappen, waarbij de ene soort een betere bovengrondse tolerantie (rust, slaap, verdroging en de mate van vorming van een waslaag) heeft, een andere soort een betere ondergrondse tolerantie (wortelmassa en snelle wortelgroei).
ForFarmers heeft de resultaten uit het onderzoek omgezet naar een droogtetolerantie-index (DTI) voor de verschillende grassoorten. Op basis van deze DTI is een speciaal mengsel voor droge omstandigheden samengesteld, de TopGrass HydroPower.
 
Afbeelding: ForFarmers TopGrass HydroPower persbericht_inline (1)

TopGrass HydroPower heeft diepe beworteling

Een belangrijke component van dit mengsel is Powergrass, speciaal voor ForFarmers uitgeselecteerde Festuloliums. Powergrass is inmiddels dusdanig doorgeselecteerd dat de voederwaarde grotendeels behouden blijft, maar de productie aan drogestof en eiwit ruim boven de doorsneemengsels ligt. Het grote voordeel van Powergrass is dat het door de diepe wortels onder droge omstandigheden goed blijft doorproduceren. Door de diepe beworteling draagt TopGrass HydroPower meer bij aan de opbouw van organische stof in de bodem en daarmee ook aan het waterbufferend vermogen. Ook de nutriëntenopname is beter, waardoor er minder uitspoeling optreedt.
 

Mengsels op basis van unieke voederwaardekenmerken

Afbeelding: Droogtetolerant stempel
Naast de TopGrass HydroPower heeft ForFarmers voor het droogteconcept nog een mengsel beschikbaar: de TopGrass €iwitPower. Beide mengsels zijn alleen geschikt om te maaien en uitstekend te combineren met rode klaver. TopGrass €iwitPower produceert daarbij een maximale hoeveelheid eiwit per hectare, TopGrass HydroPower is het meest droogtetolerant. De droogtetolerante mengsels zijn bij ForFarmers herkenbaar aan het droogtetolerant-stempel op de zakken (zie afbeelding). Zie hier om meer te lezen over de kenmerken van beide mengsels

Deze nieuwe mengsels zijn onderdeel van het TopGrass-assortiment van ForFarmers. Het TopGrass-assortiment onderscheidt zich doordat de mengsels op basis van de unieke ForFarmers voederwaardekenmerken (MELK en WDE) worden samengesteld om daarmee een maximale melkproductie uit ruwvoer te realiseren.
Berekeningen door het Nutritie- en Innovatiecentrum van ForFarmers tonen aan dat het financiële voordeel van TopGrass ten opzichte van een gemiddeld mengsel in de markt circa 50 euro per hectare per jaar bedraagt.