Waar ben je naar op zoek?

Kengetal VC 2.300 voor vleespluimvee maakt betere vergelijking mogelijk

Sector Nieuws Sector Nieuws2-1-2024

Met het kengetal VC 2.300: de gecorrigeerde voederconversie 2.300 voor vleeskuiken, kunnen koppels beter vergeleken worden. "Het nieuwe kengetal sluit beter aan bij de slachtgewichten van vleeskuikens", zegt Productmanager Pluimvee Rinze Exterkate, "Een correctie van 2 punten per 100 gram komt beter overeen met wat in de praktijk waargenomen wordt."

Veelal wordt gecorrigeerd naar een referentiegewicht van 1.500 g, de VC 1.500. Omdat de slachtgewichten de laatste decennia gestegen zijn en nu gemiddeld in de buurt van 2.500 gram liggen, is het niet logisch om 1.500 gram als uitgangspunt te nemen maar 2.300 gram als uitgangspunt te nemen.

Afbeelding: HB_ZZ008_jpg

Correctie in werkelijkheid minder dan 2 punten

Voor de correctie ging men ervan uit dat iedere 100 g dat de vleeskuikens zwaarder zijn de VC toeneemt met 0,04 (of 4 punten). Maar dit uitgangspunt blijkt in de praktijk niet te kloppen. ForFarmers heeft technische resultaten van bijna 500 afgesloten koppels over een periode van twee jaar uit Nederland, België, Duitsland en Engeland geanalyseerd. Geconcludeerd kan worden dat de correctie van 4 punten te hoog is en dat het in werkelijkheid minder dan 2 punten is. Eén van de redenen waarom de correctie VC 1.500 zo veel afwijkt van de realiteit is dat de huidige kippen veel meer borstvlees aanzetten en dus verhoudingsgewijs veel meer vlees dan vet aanzetten. De correctie met 4 punten per 100 gram is daardoor sterk overschat en leidt tot extreem lage gecorrigeerde voederconversies.

Realistischer getal, betere vergelijking

Om de huidige generatie vleeskuikens te vergelijken is een standaard gewicht van 2.300  gram veel meer aangewezen. Een correctie met 2 punten/100 g dat afwijkt van dit standaardgewicht leidt tot een realistische voederconversie en is daarmee een goede maatstaf om koppels, stallen of voeders onderling te beoordelen of te vergelijken. Naast de gecorrigeerde VC 1.500 gebruiken we nu ook de gecorrigeerde VC 2.300.