Waar ben je naar op zoek?

Veilig op 1 – ook op uw erf?

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws16-9-2019
Afbeelding: Logo Veilig op 1_intro_(362x240)

Een jaar geleden heeft het platform Zero Accidents de ambitie afgegeven: Nul dodelijke ongevallen op het werk in de agrarische en groene sector in 2020. ForFarmers staat volledig achter deze intentieverklaring en levert graag een bijdrage aan de realisatie ervan. De afgelopen jaren hebben we, met het FarmRisk-programma, samen met veel van onze klanten al mooie stappen voorwaarts gemaakt.

Deze week organiseert het platform de ‘Veilig op 1’-week. Wij willen deze week benutten om samen met u te kijken naar oplossingen om uw bedrijf veiliger te maken. Inzicht in onveilige situaties op uw bedrijf zijn een belangrijke eerste stap. 

Wilt u zelf aan de slag om hier een gevoel bij te krijgen? Begin dan met deze veiligheidsscan. Hiermee checkt u of in uw bedrijf veiligheid op 1 staat. Daarna krijgt u tips om (minstens) één stap verder te komen. Tip: laat de scan door meerdere mensen uit het bedrijf invullen en bespreek de uitkomsten met elkaar.

Wist u dat de Inspectie SZW extra controles op silo's gaat uitvoeren? Met de veiligheidsscan bent u voorbereid!

Een ander praktisch hulpmiddel is de Checklist Veiligheid voersilo’s. Mogelijk heeft een van onze speciaal opgeleide ‘FarmRisk’-chauffeurs al eens een risico-inventarisatie uitgevoerd op uw bedrijf. Dan is deze checklist heel handig om te checken wat nu de veiligheidsstatus is van uw bedrijf.

ForFarmers heeft vanuit het veiligheidsperspectief ook een partnership met Polem, waardoor u kunt profiteren van exclusieve aanbiedingen voor reparatie en vervanging van silo’s. Uw accountmanager en de klantenservice van ForFarmers vertellen u hier graag meer over.

Als ondernemer wordt u geacht te zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor u en uw gezin, uw medewerkers en overige erfbetreders. Dat is een grote verantwoordelijkheid, waarbij we u graag ondersteunen. Voer de scan daarom uit en vraag uw specialist of accountmanager om advies.