Waar ben je naar op zoek?

Vraag het de WeideCoach

ForFarmers heeft per regio een WeideCoach. De WeideCoaches zijn melkveespecialisten die zich gespecialiseerd hebben in alles wat komt kijken bij het weiden van koeien. Deze experts ondersteunen de melkveespecialisten, accountmanagers en dealers met kennis en advies over weidegang, zoals grasgroei, beweidingssystemen, het Weide Optimalistatie Plan en praktische tips en innovaties. Daarnaast begeleiden onze WeideCoaches de FarmWalks.

WeideCoach Gerrit Bossink: Kies bewust

Afbeelding: Weidegang_Gerrit Bossink

"Het imago van de Nederlandse melkveehouderij wordt mede bepaald door de koeien die in de wei lopen, en dat geldt op dit moment voor ongeveer 70% van onze koeien. Het heeft direct invloed op het beeld dat de Nederlandse burger van de melkveehouderij heeft en indirect op de kwaliteit van de Nederlandse zuivel. Weidegang staat dicht bij de natuur van de koe en de melk die dit oplevert, bevat over het algemeen meer onverzadigde vetzuren. Dat is aantrekkelijk voor de zuivelindustrie en het komt de export ten goede. Gezien het klimaat in Nederland en het kennisniveau is het een gezamenlijke uitdaging om die goede uitstraling vast te houden. En we profiteren er allemaal van, want onze sector is sterk afhankelijk van de export van zuivel. ForFarmers werkt samen met stichting Weidegang. Daar waar mogelijk ondersteunen wij veehouders bij de weidegang van hun koeien. Vanzelfsprekend met behoud van productie en gehalten vet en eiwit. Hoofdzaak is dat de melkveehouder een bewuste keuze maakt en dat wij hem daarbij kunnen adviseren, ongeacht zijn keuze voor opstallen of weidegang. Samen wordt een duidelijke afweging gemaakt. Zo weet je heel goed waar je aan begint. En als het dan zover is, staan we hem met raad, daad én ervaring bij. We zijn er om de ambitie van de boer waar te maken."

FarmWalks met de WeideCoach

De ForFarmers WeideCoaches begeleiden ook FarmWalks. Wat is een FarmWalk? En hoe gaat dat in zijn werk? U ziet het in onderstaande video.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over de weidecoaches van ForFarmers of een advies op maat, neem dan contact op met uw specialist of vul het informatieformulier in.